DISCIPLÍNY

CZECH DANCE CUP

DANCE SHOW

Všechny choreografie a taneční scénky bez rozdílu použité taneční techniky, které mohou, ale nemusí využívat kulisy a rekvizity, a svým provedením a náladou navozují show. Je povoleno využití všech tanečních technik, převládat by však měly styly dynamické a žádný styl by v choreografii neměl převládat. Všechny choreografie musí mít téma, příběh nebo myšlenku.

ART  DANCE

Choreografie vyjadřující náladu, pocit, myšlenku, zpracovávající určité téma nebo děj s využitím taneční techniky a tanečních stylů jazz, modern dance, balet, muzikál, které svým provedením a náladou vytváří show. Dynamické styly nesmí v choreografii převažovat. Využití rekvizit a kulis je povoleno.       

STREET DANCE

Choreografie s převahou streetové taneční techniky např. Hip Hop, RnB, New Jack Swing, Funky, Soul, Reggae, House (a další), taneční techniky a prvky Hype, House Dance, Lockin, Break Dance, Poppin, Dancehall, La Style, atd. doplněné tvůrčími prvky jako jsou zastavení, záseky, rychlé hbité pohyby, taneční gagy, vychytávky. Prvky jiných než street disciplín nesmí představovat více než 50% choreografie.    

DISCO DANCE

Taneční choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky diskotékových tanců. Energické a dynamické pohyby, kde pulzující kontrakce a uvolnění těla je doplňováno ostrými pohyby paží. Kladně jsou hodnoceny práce s rekvizitou a využití kulis. Prvky disco musí představovat min. 50% choreografie

 LATIN DANCE

Taneční choreografie využívající techniku a rytmus latinsko-amerických tanců. Do této disciplíny patří i zumbové choreografie. Kulisy, rekvizity i gymnastické prvky jsou v této kategorii povoleny.       

POMPOM SHOW

Choreografie využívající efektu pom pomů - klasické cheerleaders, mažoretkové choreografie s pom pomy, dynmické taneční choreografie. Akrobatické prvky a zvedačky jsou povoleny.       

GYMNASTIC SHOW

Choreografie, kde základ tvoří propojení prvků moderní, sportovní nebo akrobatické gymnastiky. Použití rekvizit nebo gymnastických pomůcek je povoleno.