SOUTĚŽNÍ ŘÁD

1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se mohou zúčastnit všichni tanečníci a taneční skupiny, kteří splňují pravidla soutěže. Nezáleží, zda jsou členy některé z tanečních, aerobikových či mažoretkových organizací v ČR, či ne. Všechny soutěže a disciplíny v semifinálových kolech jsou otevřené.

Soutěže se nesmí účastnit ten, jehož jednání by mohlo vést k ohrožení zdraví a života kohokoliv z účastníků soutěže. Použitím rekvizit, kulis a jiných doplňků, nesmí být poškozena taneční plocha a jiné vybavení a zařízení.

2. POSTUPOVÝ KLÍČ

Do jednotlivých semifinálových (postupových) kol se týmy a soutěžící mohou hlásit libovolně, nerozhoduje regionální příslušnost. Je možné se zúčastnit i více semifinálových kol v jednom ročníku soutěže.

Pro účast ve finále je nutné získat kvalifikaci na některém ze semifinálových kol. Postupový klíč je aktualizován v každém ročníku dle počtu a úrovně zúčastněných soutěžících. Zpravidla postupuje prvních deset soutěžících z každého kola.

Vítěz finále v každé disciplíně a kategorii získá titul Mistra ČR a hodnotné ceny.

3. VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžící jsou rozděleni podle věku do 6 kategorií.

BABY (3 - 6 let)

Do této kategorie spadají skupiny a závodníci s věkovým průměrem 3,0 - 6,99 let, mělo by se tedy jednat převážně o dětí předškolní.

7 - 9 let KADET 

Do této kategorie spadají skupiny a závodníci s věkovým průměrem 7,0 - 9,99 let.

10 - 12 let JUNIOR 

Do této kategorie spadají skupiny a závodníci s věkovým průměrem 10,0 - 12,99 let.

13 - 15 let TEEN 

Do této kategorie spadají skupiny a závodníci s věkovým průměrem 13,0 - 15,99 let.

16 - 24 let ADOULT 

Do této věkové kategorie spadají skupiny a závodníci s věkovým průměrem 16,0 - 24,99 let.

25 let a více SENIOR 

Do této kategorie spadají skupiny a závodníci s věkovým průměrem 25,0 a více let. Horní věková hranice této skupiny není omezená.

Věk závodníků se počítá podle věku, kterého dosáhnou v daném kalendářním roce. Po celý kalendářní rok se proto zařazení skupiny nemění. Změny závodníků v jedné choreografii mezi jednotlivými koly jsou možné pouze takové, nezmění věkový průměr skupiny natolik, že by došlo ke změně věkové kategorie sestavy.

4. DRUHY SOUTĚŽÍ

Soutěž dělíme na tři základní kategorie:

 • TEAM SHOW - Skupinové choreografie pro 8 a více závodníků. Délka skladby 2 - 4 minuty.
 • MINI TEAM SHOW - Menší týmy s 3 - 7 závodníky. Délka skladby 1,5 - 3 minuty.
 • SOLO SHOW - Choreografie pro 1 - 2 závodníky. Délka skladby 1 - 2 minuty.

5. DISCIPLÍNY

Soutěž má tři základní části - Czech Aerobic Cup, Czech Dance Cup a Czech Majorette Cup. V rámci těchto částí dochází ke členění na jednotlivé disciplíny:

CZECH AEROBIC CUP

 • AEROBIC DANCE SHOW
 • AEROBIC FITNESS SHOW

CZECH MAJORETTE CUP

 • MAJORETTE SHOW
 • BATON+POMPOM SHOW

CZECH DANCE CUP

 • DANCE SHOW
 • ART DANCE
 • POMPOM SHOW
 • STREET DANCE
 • DISCO DANCE
 • LATIN DANCE
 • GYMNASTIC SHOW

Soutěžící zodpovídá za své zařazení do disciplíny. Pokud si není jistý, zkonzultuje výběr disciplíny s pořadatelem soutěže min. 2 dny před začátkem soutěže. Nedodržení stylu a taneční techniky dané disciplíny může znamenat snížení technické známky nebo návrh na přeřazení do jiné disciplíny.

6. POMŮCKY A REKVIZITY

Rekvizitou se rozumí věc, kterou soutěžící během svého vystoupení využívá (bere ji do ruky, tančí s ní, odkládá ji na závodní plochu). Za rekvizitu je možné považovat i součásti kostýmu, pokud jsou aktivně používány a zapojovány do choreografie (ne pokud jsou pouze nošeny obvyklým způsobem - např.

klobouk pokud je pouze na hlavě není rekvizitou). Věc tvořící nedílnou součást dané disciplíny není považována za pomůcku (např. hůlka pro mažoretku, pom pom pro cheerleaders).

Kulisou se rozumí věc větších rozměrů, která dotváří prostor. Bodově je hodnocena pouze v případě, že je aktivně v choreografii využívána.

7. HUDEBNÍ DOPROVOD 

Hudební doprovod je třeba zaslat pořadateli soutěže na email info@cadc.cz min. 48 hodin před začátkem soutěže. Pro jistotu mějte s sebou CD nebo flash disc s hudebním doprovodem připraven. Skladba musí být označena stejným názvem, jaký je uveden na přihlášce.

Hudební doprovod musí mít charakter vhodný pro danou disciplínu. Mezi hudebními střihy nesmí být pauzy. Nekvalitní sestříhání hudby může mít za následek přerušení sestavy v důsledku citlivosti aparatury. Měření času začíná s prvním slyšitelným zvukem závodní hudby a končí s posledním slyšitelným zvukem. Pípnutí na začátku sestavy se do délky hudby nepočítá! Délka závodní sestavy bude kontrolována v průběhu soutěže. Závodníci, jejichž hudební doprovod bude mimo požadované časové rozpětí, budou penalizováni.

8. TANEČNÍ PLOCHA

Minimální soutěžní plocha je 10 x 10 metrů. Soutěžící nebudou za nedodržení soutěžní plochy penalizováni, nicméně dobré využití soutěžní plochy má vliv na hodnocení dané choreografie.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout, zda je na dané soutěži možný vstup na závodní plochu pouze ve sportovní obuvi. V propozicích k dané soutěži budou vždy požadavky haly na závodní obuv uvedeny.

9. HODNOCENÍ

Soutěž Czech Aerobic&Dance Cup je hodnocena 4-5 porotci. Hlavní rozhodčí dohlíží na správnost hodnocení ostatních rozhodčích a na bezproblémový průběh soutěže. Dva rozhodčí R1 a R2 hodnotí technická kritéria (technika provedení pohybu, náročnost sestavy, dynamika, synchron, práce paží), další dva pak estetická kritéria (nápaditost sestavy, zapojení pomůcek a kulis, propojení tématu, choreografie a hudby, pokrytí soutěžní plochy, nápaditost kostýmů a líčení). Pouze hlavní rozhodčí smí udělovat srážky. Srážky mohou být udělovány za nedodržení časového limitu, nevhodné chování či kostým (nedostatečné zakrytí intimních partií).